Με τη συμμετοχή διεθνών εμπειρογνωμόνων

Η Ελληνική Κυβέρνηση, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ), διοργανώνει στην Αθήνα στις 8 και 9 Απριλίου την εκδήλωση «Κυκλική Οικονομία - Ενάρετος Κύκλος», η οποία αποτελεί το 1ο ελληνικό forum Κυκλικής Οικονομίας.

Στόχος, να συζητηθούν, μεταξύ άλλων, το σχέδιο δράσης της ΕΕ και παραδείγματα πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας από ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ θα εξεταστούν το πώς μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη κυκλικά συστήματα στην Ελλάδα. Το «παρών» θα δώσουν έλληνες υπουργοί και εμπειρογνώμονες, διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από πόλεις, περιφέρειες και εταιρείες από όλη την Ευρώπη.