Τη Πέμπτη 8 Ιουλίου θα λάβει χώρα το ετήσιο Programmatic Conference που διοργανώνει το Marketing Week υπό την αιγίδα του ΣΔΕ. Το συνέδριο απευθύνεται σε διαφημιζόμενους, agencies και εκδότες με στόχο να παράσχει ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς τάσεις, αλλά και για καινοτόμες πρακτικές (τόσο από το buy side όσο και από το sell side), στο πλαίσιο των νέων τεχνολογικών αλλά και κανονιστικών δεδομένων που επηρεάζουν δραστικά το μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό και εμπορικό μοντέλο όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Οι διεθνείς keynote ομιλητές, προερχόμενοι τόσο από θεσμικούς οργανισμούς όσο και από ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου τους, θα εξετάσουν σειρά επιμέρους θεμάτων όπως το «cookieless» επερχόμενο οικοσύστημα, η επενδυτική στρατηγική σε δεξιότητες, υποδομή και εργαλεία, τα νέα δεδομένα σε στόχευση και μέτρηση, καθώς και τα αναδυόμενα μοντέλα συνεργασίας σε αμιγώς εμπορικό επίπεδο αλλά και σε θεσμικό, μέσω της εισαγωγής Κώδικα Δεοντολογίας για την αγορά.