Η Boussias διοργανώνει στις 5 Ιουλίου 2021, το πρώτο συνέδριο για τα Περιβαλλοντικά (Environmental), Κοινωνικά (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance) κριτήρια. Το Athens ESG Forum ’21, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, μέσα από μια σειρά συζητήσεων θα παρέχει στους συμμετέχοντες, μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων, τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται για να διαχειρίζονται ολοκληρωμένα, άμεσα και αποτελεσματικά τα αντίστοιχα θέματα και να μπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν κινδύνους, αλλά και ευκαιρίες που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις τους.

Με θέμα «Embracing the Next Finance Revolution», οι βασικοί στόχοι του συνεδρίου είναι: Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της διαφάνειας σε θέματα ESG και η επισήμανση των επιχειρηματικών ευκαιριών που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, ηβελτίωση της διαχείρισης των ερωτημάτων των επενδυτών για θέματα ESG, η ενσωμάτωση δεδομένων ESG στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων των εταιρειών, η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ρυθμιστικών πλαισίων που σχετίζονται με θέματα ESG και η ενίσχυση των ESG επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες στο www.athens-esg-forum.gr.