Διοργάνωση της International Telecommunication Union

Το συνέδριο διοργανώνεται από την International Telecommunication Union – ITU, το TEE, και την ΕΜηΠΕΕ. Το συνέδριο στηρίζουν οι ΣΕΚΕΕ, ΣΕΠΕ, GRECA και ELTRUN. Στόχος του είναι η έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου σε σχέση με τις προκλήσεις που παρουσιάζονται για τη χώρα και η ανάδειξη των πιο πρόσφατων εξελίξεων που σχετίζονται με την ενσωμάτωση και επιτυχή εφαρμογή στην Ελλάδα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών.