Στο πλαίσιο της έκθεσης Super Market, Mini Market & Περίπτερο

Μέσα από τρείς ενότητες συζητήσεων και παρουσιάσεων, επιλεγμένοι φορείς και στελέχη του λιανικού εμπορίου θα τοποθετηθούν σε όλα τα τρέχοντα θέματα της αγοράς. Στους ομιλητές περιλαμβάνονται οι Δρ. Ε Κιοσές (ΙΕΛΚΑ), Α. Μαύρος (ΕΥ), Χ. Γκόκας (Metro AΕ), Λ. Πλατής (Βιδάλης Μάρκετ), Α. Γιαννούμη (ΧΑΡΑ ΑΕ), Σ. Κομνηνός (Υπ. Ανάπτυξης), Μ. Φανφρίδης (ECR Hellas), Α. Μακρής (ΣΕΛΠΕ) και Γ. Ευσταθόπουλος (ΙΠΕ). Το συνέδριο διοργανώνεται από τις εταιρείες Rota AE, την εταιρεία συμβούλων Planning AE και το Supply Chain Institute.