Στις 3-11 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα, η οποία πραγματοποιείται ετησίως, με σκοπό τη συζήτηση σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος διοργανώνουν συζητήσεις πολιτικής και εργαστήρια με θέμα «Παραδίνοντας έναν net-zero κόσμο» με προσκεκλημένους ομιλητές από όλα τα πεδία δράσης και τους κοινωνικούς χώρους.

Επίσης, θα υλοποιηθούν δράσεις σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν, από σχολεία, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις, την κοινωνία των πολιτών και κυβερνητικούς φορείς. Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με διήμερο συνέδριο στις Βρυξέλλες.