Πλαισιωμένο για πρώτη φορά από pre-conference Expert Sessions

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι το περιοδικό netweek της BOUSSIAS και η Fidel & Fortis-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Πέντε κεντρικοί ομιλητές από διαφορετικούς τομείς, από το εξωτερικό και την Ελλάδα, και 12 expert ομιλητές και πάνελιστ από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα συνθέτουν το πλουραλιστικό και πλούσιο περιεχόμενο του φετινού συνεδρίου. Στόχος των διοργανωτών είναι να αναδείξουν ότι σε ένα απόλυτα διευρυμένο και μη ελεγχόμενο περιβάλλον, γεμάτο με διαφορετικούς τύπους κινδύνων, όλοι πρέπει να βρουν τρόπο να ενισχύσουν τη λεγόμενη «ευφυΐα κινδύνου» στις επιχειρήσεις και διευθύνσεις τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.grcforum.gr.