Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι το περιοδικό netweek της Boussias Communications και η Fidel & Fortis-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Πέντε κεντρικοί ομιλητές από διαφορετικούς τομείς, από το εξωτερικό και την Ελλάδα, και 12 expert ομιλητές και πάνελιστ από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα συνθέτουν το πλουραλιστικό και πλούσιο περιεχόμενο του φετινού συνεδρίου. Στόχος των διοργανωτών είναι να αναδείξουν ότι σε ένα απόλυτα διευρυμένο και μη ελεγχόμενο περιβάλλον, γεμάτο με διαφορετικούς τύπους κινδύνων, όλοι πρέπει να βρουν τρόπο να ενισχύσουν τη λεγόμενη «ευφυΐα κινδύνου» στις επιχειρήσεις και διευθύνσεις τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.grcforum.gr.