Με κεντρικό θέμα τον ρόλο της ηγεσίας στην οικοδόμηση ισχυρών οργανισμών, καθώς και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων στις επιπτώσεις της πανδημίας, η ΕΑΣΕ πραγματοποιεί το 31ο Συνέδριο Ηγεσίας της το τριήμερο 29, 30 και 31 Οκτωβρίου. Το φετινό Συνέδριο, με τίτλο «Terra Incognita: Leadership for Antifragility», φιλοξενεί διακεκριμένους ομιλητές, ενώ θα πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου σε ψηφιακή μορφή, μέσω διαδραστικής πλατφόρμας, διατηρώντας έτσι στον πυρήνα του συνεδρίου τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων. Η θεματική του φετινού συνεδρίου επικεντρώνεται στην οικοδόμηση ανθεκτικών επιχειρήσεων και οργανισμών μέσα στο κλίμα αβεβαιότητας που δημιουργεί η πανδημία.

Την πρώτη μέρα, ο συγγραφέας του best-seller Black Swan και δημιουργός του concept Antifragility, Nassim Nicholas Taleb θα μιλήσει για το πώς οικοδομούνται ανθεκτικοί οργανισμοί σε περιόδους κρίσεων και πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν τις νέες συνθήκες για να αλλάξουν επίπεδο. Στη δεύτερη μέρα, ο Mark Mortensen, καθηγητής INSEAD, ειδικός στη διαχείριση εικονικών ομάδων (virtual teams), θα μιλήσει για τον μετασχηματισμό της ηγεσίας σε έναν κόσμο ανέπαφων επαφών, καταδεικνύοντας την ανάγκη για προσαρμοστικότητα και ευελιξία.