Το μονοήμερο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Δικαιώματα των Παιδιών στο Διαδίκτυο, Επαλήθευση Ηλικίας και Γονική Συναίνεση: Δημιουργώντας την Ισορροπία» διοργανώνεται στις 25 Μαΐου στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Μητρόπολης. Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά ημερίδα που διοργανώνεται στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού έργου euConsent, απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται και εργάζονται για πιο ασφαλές για τους ανηλίκους διαδικτυακό περιβάλλον και θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά.

Τα ακαδημαϊκά μέλη της ομάδας εργασίας του έργου (από το London School of Economics και τα Πανεπιστήμια Exeter και Leiden) πρόκειται μεταξύ άλλων να αξιολογήσουν τα πορίσματα έρευνας που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο.

Οι υπόλοιποι φορείς του έργου (μεταξύ των οποίων βρίσκονται η ελληνική εταιρεία και διαχειριστής του έργου UpcoMinds, η κυπριακή εταιρεία AGEify, η ένωση εταιρειών επιβεβαίωσης ηλικίας – AVPA) θα παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίον εργάζονται για να δημιουργήσουν ένα δίκτυο επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων ανάμεσα στα διαφορετικά προγράμματα επαλήθευσης ηλικίας και διασφάλισης γονικής συναίνεσης, ώστε ο τελικός χρήστης να επιβεβαιώνει την ηλικία του μία μόνη φορά και να την επαναχρησιμοποιεί εύκολα στο διαδίκτυο όσες φορές το επιθυμεί.