Στόχος η ανάδειξη καινοτόμων δράσεων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ) της ΕΕΔΕ, μέσω αυτής της διοργάνωσης, θέλει να αναδείξει καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται με επιτυχία και έχουν θετική επίδραση και όφελος προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επιχειρηματίες, εργαζόμενους, κοινωνία κ.ά. Οι υποψηφιότητες περιλαμβάνουν προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν ή ολοκληρώθηκαν από τον Ιανουάριο του 2011 έως σήμερα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι πρακτικές που θα βραβευθούν προσθέτουν αξία στη λειτουργία και στα συνολικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων και αποτελούν παραδείγματα για τον τομέα διοίκησης και ανάπτυξης HR στην Ελλάδα. Χορηγοί είναι οι εταιρείες Eurobank Business Services, Manpower Group και Scan Information Systems.