Το συνέδριο «Future of Work Conference» παρουσιάζει, για πρώτη φορά, η Boussias την Τετάρτη 23 Μαρτίου. Το συνέδριο θα επιχειρήσει μια ολιστική, 360° προσέγγιση στις επίκαιρες τάσεις που διαμορφώνουν την εργασία σήμερα, αλλά και στο άμεσο μέλλον.

Το κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου είναι: «Η εργασία είναι ύψιστης σημασίας για τον κόσμο μας και σήμερα αλλάζει με μεγάλη επιτάχυνση. Πόσο έτοιμοι είναι οι ηγέτες να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και να δημιουργήσουν τον νέο χώρο της εργασίας»;

Ενδεικτικά, οι θεματικοί άξονες του συνεδρίου περιλαμβάνουν: Το μέλλον της εργασίας στην Ελλάδα, Νέες Τεχνολογίες, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Νέα μοντέλα εργασίας – Αναδιαμόρφωση του χώρου εργασίας, κρίσεις και προκλήσεις, Great resignation, κλιματική αλλαγή και sustainability στο χώρο εργασίας, ψυχική υγεία, αναπροσαρμογή των benefits, νέες δεξιότητες και ικανότητες, diversity and inclusion και το αίσθημα το ανήκειν. Η agenda περιλαμβάνει discussion panels, ομιλίες και παρουσιάσεις. Πληροφορίες στο www.futureofwork.gr.