Στο Athens Plaza στις ώρα 12:30, το ΙΟΜ θα παρουσιάσει το εκδοτικό του έργο, όπως αυτό σχεδιάσθηκε και υλοποιείται τα τρία τελευταία χρόνια. Η παρουσίαση αφορά στην ετήσια έκδοση “Ανάλεκτα”, μία συλλογή ερευνών, μελετών και προτάσεων πάνω σε θέματα που απασχόλησαν το Ινστιτούτο και τους συνεργάτες του κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους και στην τελευταία εκδοτική δράση του Ινστιτούτου με τίτλο “Παρεμβάσεις ΙΟΜ”, η οποία στοχεύει να κάνει με έναν ακόμη τρόπο ευρύτερα γνωστά τα αποτελέσματα των ερευνών και των μελετών που συντάσσει κάθε χρόνο το ΙΟΜ ανταποκρινόμενο στους σκοπούς του.

Τέλος θα παρουσιαστεί το νέο εγχείρημα του Ινστιτούτου στις περιοδικές εκδόσεις, το 3μηνιαίο περιοδικό “Συχνότητες”, σε συνέχεια της επιτυχούς 15ήμερης έκδοσης με τίτλο “ΕνδιάΜΕΣΑ”. Βασικός στόχος όλων των εκδόσεων του Ι.Ο.Μ. είναι η ενημέρωση των ανθρώπων της βιομηχανίας, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου, γύρω από τις εξελίξεις και τους προβληματισμούς σε διεθνές επίπεδο αλλά και η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία ενός ρεαλιστικού και λειτουργικού οπτικοακουστικού τοπίου.