Με βασικό πυρήνα τη διαρκώς αυξανόμενη και μεταβαλλόμενη σημασία του ρόλου του CFO στους οργανισμούς, καθώς και την αξιοποίηση της δύναμης των δεδομένων, της τεχνολογίας και της καινοτομίας θα πραγματοποιηθεί το 20ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών (CFO Forum) της KPMG στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση θα υλοποιηθεί ψηφιακά την Τρίτη 21 Ιουνίου με σκοπό να αναδείξει πώς οι CFOs σήμερα βοηθούν τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις ταχέως εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών, των επενδυτών, των εργαζομένων, των ανταγωνιστών και του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και το πώς καλούνται να διαχειριστούν τις επιπτώσεις του αυξανόμενου πληθωρισμού, των περιορισμών της εφοδιαστικής αλυσίδας, της σφιχτής αγοράς εργασίας, των απαιτήσεων ESG και της ρυθμιστικής αβεβαιότητας.

Χορηγοί του συνεδρίου είναι οι εταιρείες Avis, η Icap Crif και η Impact και Υποστηρικτής η Premia Properties.