Με σειρά αλλαγών

Η σημαντικότερη αλλαγή σε σχέση με τις πληροφορίες περί της ΝΕΡΙΤ που είχαν διαρρεύσει, αφορά στο κομμάτι του διαδικτύου, το οποίο δεν προβλέπεται να είναι πλέον αυτοτελής φορέας παροχής περιεχομένου. Στο πλαίσιο αυτό, το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει ότι η ΝΕΡΙΤ θα είναι ΝΠΙΔ «για την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση, καθώς και τη διαδικτυακή της λειτουργία».

Στις αλλαγές περιλαμβάνεται και το ότι το ΕΣΡ θα ασκεί απλά εποπτεία στο νέο φορέα και όχι έλεγχο. Τέλος, η ΝΕΡΙΤ θα εποπτεύεται από τον υπουργό που θα είναι εκάστοτε αρμόδιος για θέματα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.