Το πρώτο συνέδριο στην Ελλάδα για τη μείζονα παγκόσμια τάση των Retail Media θα λάβει χώρα τη Παρασκευή 18 Μαρτίου, με στόχο να εξετάσει το διεθνές (αλλά και πλέον εγχώριο) φαινόμενο το οποίο ειδήμονες του κλάδου έχουν χαρακτηρίσει «σεισμική αλλαγή, με αντίκτυπο δεκαετίας».

Άλλωστε είναι φυσιολογικό, η σύγκλιση διαφήμισης και ηλεκτρονικών αγορών, ειδικά στη νέα «μεταπανδημική εποχή», να δημιουργήσει σημαντικές ανακατατάξεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για όλη την αλυσίδα της επικοινωνίας. Βασικά θέματα της ατζέντας αποτελούν οι προβλέψεις για το 2022, οι δομικές αλλαγές στο marketing & purchase funnel, το στρατηγικό πλαίσιο για τους retailers και οι βέλτιστες πρακτικές για τα διαφημιζόμενα brands.

Παράλληλα, θα εξεταστούν τόσο ο νέος (πιο σύνθετος) ρόλος των agencies όσο και η εξελισσόμενη ανταγωνιστική τοποθέτηση των publishers, αλλά και οι καινοτόμες λύσεις συνεργατών, δηλαδή τεχνολογία και εργαλεία που διασφαλίζουν την άρτια αξιοποίηση των data και την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης.