Διοργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την εφημερίδα «Πατρίς»

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και η εφημερίδα «Πατρίς» διοργανώνουν το Olympia Forum Ι στην Αρχαία Ολυμπία, 18 – 20 Σεπτεμβρίου. Όραμα των οργανωτών του Olympia Forum είναι η θεσμοθέτηση ενός ετήσιου συνεδρίου που θα συνδράμει στην οικονομική, επιχειρηματική, τεχνολογική και πολιτιστική ανάπτυξη των 13 Περιφερειών της χώρας. Το Olympia Forum αποτελεί μια πλατφόρμα ανάδειξης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και πρακτικών καλής διακυβέρνησης εντός των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Μέσω του συνεδρίου, θα είναι δυνατή η μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών που έχουν θεσπιστεί σε διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες, σε τομείς όπως η Βιομηχανία, η Τεχνολογική Ανάπτυξη, τα Μεγάλα Έργα Υποδομών, η πράσινη Ενέργεια, ο Οικοτουρισμός, η Γεωργία και τα Γεωργικά και Διατροφικά Προϊόντα. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ο Δήμος Ολυμπίας, το Επιμελητήριο Ηλείας και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Στρατηγικός Εταίρος είναι η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών, ενώ Υποστηρικτές είναι οι εταιρείες ΤΕΡΝΑ, ΟΣΕ και Attica Bank.