Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου – GRECA διοργανώνει το θερινό eCommerce Networking Day, την εκδήλωση για τη δικτύωση των στελεχών του κλάδου του eCommerce, την Τετάρτη 15 Ιουνίου στις 18:00 στο Gazarte.

Τα στελέχη και οι επαγγελματίες από τον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονικά καταστήματα και πάροχοι υπηρεσιών προς αυτά) θα έχουν τη δυνατότητα να δικτυωθούν και να πραγματοποιήσουν νέες επαγγελματικές επαφές, καθώς και να δημιουργήσουν ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ τους.

Το eCommerce Networking Day αξιοποιεί στοχευμένα εργαλεία δικτύωσης (όπως «προξενητές», «business-card boards», «quick-meeting tables») και διευκολύνει τις επαφές μεταξύ των στελεχών.

Τα συγκεκριμένα εργαλεία έχουν ως βασικό στόχο την πραγματοποίηση νέων γνωριμιών, την προώθηση, τόσο της καριέρας του στελέχους όσο και των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας του, καθώς και τη σύναψη επαγγελματικών συμφωνιών. Η εκδήλωση είναι ανοικτή προς όλα τα στελέχη των e-shops, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη GRECA. Κράτηση θέσεων πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα του GRECA.