Τα αποτελέσματα της Digital Life συνθέτουν οι συνεντεύξεις με 72.000 ανθρώπους σε 60 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η Digital Life είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος και κλίμακα και η πιο λεπτομερής αποτύπωση της online συμπεριφοράς τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο και αποκαλύπτει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες των μαρκών στον online κόσμο. H TNS θα αποκαλύψει τα αποτελέσματα σε webcast.