Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Yes. Positive ανέλαβε να αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας το οποίο περιλαμβάνει υπηρεσίες γραφείου Τύπου, media & bloggers relations, ενέργειες δημοσιότητας, υλοποίηση και επιμέλεια creative events, content creation κ.ά. Η στρατηγική και η διαχείριση των social media του ξενοδοχείου γίνεται σε συνεργασία με την εταιρεία digital marketing proDigi.