Ανάθεση επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων
Στην Yes. Positive Communication ανέθεσε το NJV Athens Plaza τον σχεδιασμό της στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του ξενοδοχείου και των επιμέρους τμημάτων του.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Yes. Positive ανέλαβε να αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας το οποίο περιλαμβάνει υπηρεσίες γραφείου Τύπου, media & bloggers relations, ενέργειες δημοσιότητας, υλοποίηση και επιμέλεια creative events, content creation κ.ά. Η στρατηγική και η διαχείριση των social media του ξενοδοχείου γίνεται σε συνεργασία με την εταιρεία digital marketing proDigi.