Η Weber Shandwick θα παρέχει στην AGT συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικής (corporate) επικοινωνίας, υπηρεσίες media relations και γραφείου Τύπου, καθώς και υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης πρωτοβουλιών B2B επικοινωνίας. O όμιλος AGT Engineering & Operations Services προσφέρει ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε σημαντικές εταιρείες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Προσφέρει τεχνικές λύσεις και εφαρμογές, στους τομείς Constructions, Fit out projects, Total FM solutions, Support Services και Eco applications.