Την Touchpoint Strategies επέλεξε η Τράπεζα Ηπείρου για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Ειδικότερα, η Touchpoint Strategies, μετά από spec, αναλαμβάνει να υλοποιήσει το συνολικό πρόγραμμα επικοινωνίας της Τράπεζας, που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό στρατηγικής και συμβουλευτικής επικοινωνίας, διαμόρφωσης εταιρικού προφίλ, προγράμματος media relations, γραφείου Τύπου, διοργάνωσης εκδηλώσεων και πλάνο ενεργειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Στόχος της συνεργασίας είναι τόσο η προβολή του νέου συνεταιριστικού -επιχειρηματικού μοντέλου- πρότυπου της Τράπεζας, όσο και τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει στην τοπική οικονομία και κοινωνία, αλλά και στους εργαζομένους και τους μετόχους της. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ιδρύθηκε το 1978 με στόχο να στηρίξει και να ενισχύσει την τοπική οικονομία και κοινωνία της ευρύτερης Περιφέρειας  Ηπείρου. Σήμερα, συμπληρώνοντας πάνω από 40 χρόνια λειτουργίας, είναι η Τράπεζα των 17.000 Ηπειρωτών και των θεσμικών επενδυτών.