Ανάθεση Υπηρεσιών Επικοινωνίας και PR
Την Touchpoint Strategies επέλεξε η LeasePlan Hellas, για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.

Στόχος της συνεργασίας είναι, τόσο η προβολή των υπηρεσιών που προσφέρει η LeasePlan, όσο και της ίδιας της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2003. Σήμερα, διαχειρίζεται περισσότερα από 27.000 αυτοκίνητα, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό της LeasePlan Hellas αποτελείται από 100 εργαζόμενους. Το πελατολόγιό της αποτελείται από μεγάλες, μεσαίες και μικρές εταιρείες που κινούνται σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και από ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες.