Την Touchpoint Strategies επέλεξε η Καλλιμάνης/Dardanel Greece, για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στρατηγικής, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

Συγκεκριμένα, η Touchpoint Strategies έχει αναλάβει την υλοποίηση του συνολικού προγράμματος επικοινωνίας της Καλλιμάνης/Dardanel Greece, που περιλαμβάνει την εκπόνηση της στρατηγικής, τον σχεδιασμό της επικοινωνίας, τη διαμόρφωση εταιρικού προφίλ, τις υπηρεσίες δημοσιότητας και τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Η Καλλιμάνης/Dardanel Greece στοχεύει στην κορυφή της κατηγορίας των κατεψυγμένων ψαριών και θαλασσινών, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αξιοποιώντας πλήρως τις μονάδες παραγωγής της εταιρείας στο Αίγιο.