Δημιουργία ενημερωτικής καμπάνιας για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού.

Στην The Yellow Toolbox ανέθεσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ευαισθητοποίηση τόσο του κοινού εν συνόλω, αλλά και ειδικών ομάδων και κατηγοριών πολιτών για τα ατομικά και συλλογικά μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η εκπόνηση σχεδίου της εκστρατείας περιλαμβάνει
τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και την παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων, μακέτας για εφημερίδες/περιοδικά, μακέτας για αφίσα, μηνυμάτων για το διαδίκτυο. Επιπλέον, περιλαμβάνει την αγορά χώρου και χρόνου για την καταχώρηση και μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 34.980 ευρώ.