Η The Newtons Laboratory ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το δημιουργικό της Εθνικής Εκστρατείας για τον Εμβολιασμό. Παράλληλα, με την υποβολή προσφορών να έχει ολοκληρωθεί για το media spec του Υπουργείου Υγείας για την Εκστρατεία, ανάδοχοι ορίστηκαν οι Tempo OMD/Wavemaker, το μόνο σχήμα που κατέθεσε προσφορά, καλούμενο πλέον να διαχειριστεί το ύψους 18,5 εκατ. ευρώ media budget της καμπάνιας.

Η κατανομή του θα γίνει «με κριτήρια την τηλεθέαση των τηλεοπτικών σταθμών, βάσει της διαθέσιμης μέτρησης από ανεξάρτητο φορέα, όπου αυτός υφίσταται, ή με κριτήρια δημοφιλίας, καθώς και με αναφορά στον βαθμό ανταπόκρισης και απήχησης σε κάθε ηλικιακή ομάδα», σύμφωνα με σχετική διάταξη. Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα Ωνάση προέβη σε δωρεά ύψους άνω του ενός εκατ. ευρώ, προς το Υπουργείο Υγείας, για τον δημιουργικό σχεδιασμό της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού.