Το spec διενήργησαν τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αυστρία και η συνεργασία αφορά κυρίως σε digital καμπάνιες. Η Rehau κατέχει διεθνώς ηγετική θέση στην προμήθεια συστημάτων και υπηρεσιών για λύσεις από πολυμερή υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο, τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και τη βιομηχανία. Η εταιρεία διαθέτει εγκαταστάσεις σε περισσότερα από 170 σημεία σε έξι ηπείρους και απασχολεί περίπου 20.000 εργαζόμενους σε παγκόσμιο επίπεδο.