Η Tenfour ανέλαβε, μετά από spec, τον επικοινωνιακό λογαριασμό της Attica Bank. Στο πλαίσιο αυτό, θα είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της διαφημιστικής επικοινωνίας, καθώς και του συνόλου των ενεργειών marketing και επικοινωνίας της Attica Bank, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες σε corporate και προϊοντικό επίπεδο. Η στρατηγική της Attica Bank για την επόμενη τριετία στοχεύει στην πλήρη ψηφιοποίηση των λειτουργιών της, αλλά και στην παροχή ουσιαστικής υποστήριξης επιχειρήσεων και επαγγελματιών με ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα.