Στο πλαίσιο της διευρυμένης συνεργασίας, η Tenfour είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της στρατηγικής, καθώς και του συνόλου των ενεργειών marketing και επικοινωνίας της εταιρείας, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες για online και offline προβολή, τόσο σε corporate επίπεδο όσο και για κάθε υπηρεσία του portfolio της Optimal HR Group ξεχωριστά.