Ήδη, το Ταμείο αριθμεί 600 μέλη
Τυπικές διαδικασίες έγκρισης απομένουν για την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) των συνεργατών πωλήσεων της Interamerican.

Ήδη, το Ταμείο αριθμεί περί τα 600 εγγεγραμμένα ιδρυτικά μέλη, που προέρχονται κυρίως από το εταιρικό δίκτυο πωλήσεων -συντονιστές, unit managers και ασφαλιστικοί σύμβουλοι- καθώς και από το δίκτυο συνεργαζόμενων με την εταιρεία πρακτόρων και μεσιτών. Σύμφωνα με το φορολογικό πλαίσιο λειτουργίας των ΤΕΑ στην Ελλάδα (Μ.4172/2013, ΦΕΚ 167), οι εισφορές εκπίπτονται κατά 100% και δεν φορολογούνται οι εφάπαξ παροχές, ενώ οι συντάξεις φορολογούνται ως εισόδημα. Μέχρι σήμερα, έχουν συσταθεί 14 ομοειδή επαγγελματικά Ταμεία προαιρετικής ασφάλισης και άλλα 4 υποχρεωτικής ασφάλισης. Υπό σύσταση είναι ακόμη 3 Ταμεία, επιπλέον του ΤΕΑ των συνεργατών της Interamerican, ενώ φέτος συστάθηκε και η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ) για τη θεσμική υποστήριξη των ΤΕΑ.