Νέα οργανωτική δομή, που ενοποιεί τις υπηρεσίες του Ομίλου

Όπως είχε γίνει τότε γνωστό, το Publicis Groupe αποφάσισε την αναδιοργάνωση των δικτύων που εντάσσονται στους κόλπους του σε 4 hubs, με στόχο την κατάργηση των σιλό εσωτερικά στον όμιλο και την παροχή ενοποιημένων λύσεων προς τους πελάτες. Όπως επίσης είναι γνωστό, ο όμιλος της Publicis στην Ελλάδα διήλθε οργανωτικών αλλαγών προς αυτή την κατεύθυνση ήδη από τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου, με την αλλαγή management και την ανάθεση της κεντρικής διοικητικής εποπτείας όλων των εταιρειών του Ομίλου στον Αντώνη Πασσά.

Αυτό σημαίνει ότι, η εφαρμογή του διεθνούς μοντέλου Publicis One βρίσκει τον όμιλο στην Ελλάδα ήδη σε προχωρημένο στάδιο ετοιμότητας. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, η νέα οργανωτική δομή αναμένεται να τεθεί σύντομα σε εφαρμογή, με το δίκτυο να διατηρεί τις σχετικές πρωτοβουλίες ως προς το χρονοδιάγραμμα. Τα 4 hubs του Publicis One περιλαμβάνουν τα Publicis Communications, Publicis Media, Publicis Sapient και Publicis Healthcare. Στόχος της νέας δομής είναι να καταστήσει προσβάσιμες τις υπηρεσίες όλου του γκρουπ σε κάθε πελάτη και μετακινεί τον Όμιλο από το μοντέλο των ανεξάρτητων δικτύων στη λογική λειτουργίας των agencies ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου.