Ο θεσμός διαλόγου Bravo 2021, ο οποίος αναπτύσσεται από το QualityNet Foundation, βρίσκεται στη τελική ευθεία του και καλεί το ευρύ κοινό να ενημερωθεί και να αναδείξει τις πρωτοβουλίες, οι οποίες υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον. Στο Bravo Sustainability Dialogue & Awards παρουσιάζονται πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας πολιτών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ψηφίσουν την προτίμησή τους στο bravo.sustainablegreece2020.com, ενώ στο Bravo Schools παρουσιάζονται προτάσεις που έχουν δημιουργήσει μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η Χρυσούλα Εξάρχου, Πρόεδρος του QualityNet Foundation, δήλωσε: «Ο ρόλος των ενεργών πολιτών στο θεσμό διαλόγου Bravo είναι πολύ σημαντικός, καθώς μέσα από την ψήφο μας, τα σχόλια και την κατάθεση προτάσεων, συμβάλλουμε στην εξέλιξη των πρωτοβουλιών οι οποίες αναπτύσσονται στην χώρα μας».