Σε σκηνοθεσία και φωτογραφία του Κων/νου Τσεκλένη

Επιπροσθέτως θα δημιουργηθούν παραλλαγές καθώς και αμοντάριστα πλάνα συνολικής διάρκειας τριών ωρών, που θα καλύπτουν τις παραπάνω θεματικές ενότητες και τα οποία θα χρησιμεύσουν ως image/video bank του Οργανισμού. Το ανωτέρω υλικό, θα διατίθεται σε ΜΜΕ εσωτερικού–εξωτερικού, καθώς και όπου αλλού κρίνει ο ΕΟΤ απαραίτητο. «Το έργο το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος μέχρι τα τέλη του έτους, θα συμβάλει σημαντικά στην προβολή της χώρας στα διεθνή ΜΜΕ, σε μια σημαντική στιγμή, όπου θα έχει αναλάβει την προεδρία της ΕΕ» αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Steficon.