Ανανέωση εταιρικής ταυτότητας

Η Epavlis δραστηριοποιείται από το 1997, στον τομέα της πώλησης, ενοικίασης και διαχείρισης ακινήτων. Αρχικά, η S&Team ανέλαβε τον επανασχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας και των επαγγελματικών καρτών των συνεργατών της Epavlis, όπως και τη δημιουργία εντύπου για την περαιτέρω προώθηση των υπηρεσιών της εταιρείας. Για τη συνέχεια, έχουν σχεδιαστεί μία σειρά από ενέργειες.