Για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των χορηγιών

Σκοπός της συνεργασίας αυτής, είναι η αξιολόγηση της αποδοτικότητας του χορηγικού προγράμματος της ΑΕΚ. Πέραν των ποσοτικών στοιχείων της μελέτης, στόχος της SponsorValue είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της χορηγικής αποδοτικότητας της ΑΕΚ.