Μέτρηση και αξιολόγηση χορηγικών προγραμμάτων

Η ανάθεση αφορά στην ανάλυση των live αγώνων της ομάδας, καθώς και τη μέτρηση της απήχησης των χορηγών της στον Τύπο και στο Internet.