Έχοντας σαν στόχο την προώθηση της τεράστιας γκάμας της, αλλά και τη δημιουργία ενός ακόμα καναλιού επικοινωνίας με τους χιλιάδες επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της, η Würth Hellas ξεκινά αυτή τη συνεργασία με τη Sleed για να αξιοποιήσει τα Social Media. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Sleed θα καλύψει όλο το φάσμα των υπηρεσιών που απαιτούνται για την ανάπτυξη, διαχείριση και προώθηση μιας ολοκληρωμένης social παρουσίας.