Προβολή του προγράμματος «Ευρωπαϊκή κάρτα νέων»

Το έργο έχει προϋπολογισμό 18.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ανατέθηκε κατόπιν επαναπροκήρυξης.