Η καμπάνια «Rethink your Normal» υλοποιείται σε πολλές χώρες του κόσμου και αφορά όλους τους ανθρώπους και τους συγγενείς ή φίλους τους με άσθμα, οι οποίοι δεν ελέγχουν καλά την ασθένειά τους με αποτέλεσμα να περιορίζει τις καθημερινές δραστηριότητές τους. Σκοπός της καμπάνιας είναι να ωθήσει τους ασθματικούς ασθενείς να αναθεωρήσουν τις δυνατότητές τους και τους παραπέμπει να συμπληρώσουν ένα online ερωτηματολόγιο το οποίο θα τους κατευθύνει στο αν χρειάζεται να ξαναεπισκεφθούν τον επιβλέποντα ιατρό τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ristart ανέλαβε τον σχεδιασμό και υλοποίηση της καμπάνιας που περιλαμβάνει content creation για τα official social media της καμπάνιας σε Facebook και Instagram, Google Display & Search Ads, καθώς και τη συμμετοχή γνωστών influencers που θα συμβάλλουν στη γνωστοποίηση της καμπάνιας. Η καμπάνια ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου και θα έχει διάρκεια 3 μήνες.