Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Πιο συγκεκριμένα η Αθηναϊκή Γενική Κλινική ανέθεσε στη Retail@Link, εταιρεία του ομίλου Entersoft, την υλοποίηση λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης/αρχειοθέτησης. Η ολοκληρωμένη λύση e-invoicing R@L BizDoc Enterprise Edition (R@L BizDocEE), επιτρέπει στην εταιρεία την εσωτερική διαχείριση, την αρχειοθέτηση και τη γρήγορη αναζήτηση όλων των παραστατικών. Σύμφωνα με τον Κ. Λεβάκη, Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών της κλινικής, η μείωση του κόστους διαχείρισης των παραστατικών υπήρξε εμφανής από τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας της υπηρεσίας.