Στην Reputation Unique ανέθεσε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνίας και ενημέρωσης ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ).

H ανάθεση πραγματοποιήθηκε μετά από κλειστό spec, στο οποίο συμμετείχαν 4 εταιρείες επικοινωνίας. Ειδικότερα, η συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τη διαχείριση της εταιρικής επικοινωνίας, την ενίσχυση των σχέσεων με τα ΜΜΕ, τη λειτουργία του Γραφείου Τύπου, καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών που εντάσσονται στο πλαίσιο της ενημέρωσης των Φαρμακοποιών και του κοινού και αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων του ΕΦΕΧ για την περίοδο 2019-2020.

Οι δράσεις επικοινωνίας θα επικεντρωθούν στη δημιουργία και υλοποίηση της καμπάνιας «Αυτοφροντίδα», η οποία θα έχει ως βασικό στόχο να εκπαιδεύσει το κοινό για τη σημασία της Αυτοφροντίδας και να θέσει το φαρμακείο ως επίκεντρο. Σε δήλωσή του, ο Μάνος Σιφονιός, Διευθύνων Σύμβουλος της Reputation Unique, ανέφερε: «Για εμάς η συνεργασία με τον ΕΦΕΧ είναι πολύ σημαντική, αφού εκτός από την ίδια την επικοινωνία του Συνδέσμου, μέσω της επικείμενης καμπάνιας για την αυτοφροντίδα, καλύπτουμε ένα πεδίο που ως τώρα δεν είχε την απαιτούμενη προβολή. Μέσα από την καμπάνια, αναπτύσσουμε την κουλτούρα της αυτοφροντίδας, συμβάλλουμε στη διάδοσή της και αναδεικνύουμε τον κρίσιμο ρόλο του φαρμακοποιού».