Η συνεργασία περιλαμβάνει Branding & Performance σε Google Search, Google Display, YouTube, Social Media, Analytics κ.λπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάθεση έγινε κατόπιν spec, στο οποίο συμμετείχαν και άλλες γνωστές εταιρείες.