Συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Μετά από ανοιχτό διαγωνισμό, η εταιρεία Διαφημίσεις Πυλαρινός ανέλαβε τον σχεδιασμό, τη γραφιστική επιμέλεια, τη σελιδοποίηση και εικονογράφηση του περιοδικού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, «Το Επαγγελματικό Βήμα». Η συνεργασία αφορά σε δέκα τεύχη του περιοδικού.