Το media planning and buying έντυπης καμπάνιας στη Μ. Βρετανία

Αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν η εύρεση αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών media planning and buying για την εφαρμογή έντυπης διαφημιστικής καμπάνιας στην αγορά της Μ. Βρετανίας, για το 2015. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 315.000 ευρώ.