Ανάθεση δημιουργίας λογοτύπου
Στην Propaganda Graphics Factory ανέθεσε η Περιφέρεια Αττικής την παραγωγή του λογοτύπου της, έργο αξίας 20.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Μεταξύ άλλων, το έργο περιλαμβάνει την παράδοση 5 προτεινόμενων λογοτύπων, εικαστικές προτάσεις για την αρχική σελίδα (homepage) και μία εσωτερική σελίδα για το επίσημο τουριστικό portal της Περιφέρειας Αττικής, προσχέδια δύο εντύπων που απευθύνονται σε καταναλωτές, δύο παραλλαγές μακέτας για ολοσέλιδες καταχωρήσεις, δύο παραλλαγές μακέτας για διαδικτυακά banners και για roll-up banners. Επιπλέον, περιλαμβάνει κείμενα για τη νέα ταυτότητα της Περιφέρειας, που θα αναδεικνύουν τα σημεία ενδιαφέροντος και την αίσθηση κάθε τόπου και εμπειρίας. Σκοπός είναι τα υλικά να εκφράσουν κατάλληλα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Αττικής, προτρέποντας τον ψηφιακό επισκέπτη να επισκεφθεί τον τουριστικό προορισμό.