Έκθεση video games

Oι υπηρεσίες της Progressive PR περιελάμβαναν συμβουλευτική επικοινωνίας και σειρά ενεργειών media relations και event marketing. Το Game On 2.0 αποτελεί τη μεγαλύτερη διαδραστική έκθεση με video games στον κόσμο και παρουσιάζει δεκάδες ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Μετά από 20.000 επισκέπτες τον πρώτο μήνα λειτουργίας της στην Αθήνα, η διάρκειά της παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου. H έκθεση είναι παραγωγή της Show What Events & More σε συνεργασία με την Barbican Enterprises και πραγματοποιείται με τη χορηγία των Crunch, Playstation και Public.