Επέκταση συνεργασίας με επιπλέον υπηρεσίες πέραν των Media Relations

Η συνεργασία που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2013 μόνο για υπηρεσίες Media Relations, επεκτείνεται σε υπηρεσίες Συμβουλευτικής Επικοινωνίας, Event Marketing και Product Placement, αντανακλώντας την σχέση εμπιστοσύνης και αποδοτικότητας μεταξύ των δύο εταιρειών.