Η FXCM είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως που παρέχουν υπηρεσίες Online Trading στη spot αγορά του FOREX, αλλά και σε χρηματιστηριακούς δείκτες, πετρέλαιο και μέταλλα με τη μορφή των CFDs.