Δραστηριοποιείται σε πολλαπλά επίπεδα όπως εκπαιδευτικά βιβλία, επιστημονικές εκδόσεις, ελληνική και ξένη λογοτεχνία, παιδικά βιβλία, διαδικτυακές δραστηριότητες, επιμόρφωση κ.α. Πολύ σύντομα θα ακολουθήσουν τα πρώτα δείγματα δουλειάς της νέας συνεργασίας