Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημοσιότητας

Το GS1 Association-Greece είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλος του διεθνούς Οργανισμού GS1, νόμιμος και μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας στην Ελλάδα για την έκδοση και διαχείριση κωδικών barcodes GS1 (προθέματα 520 και 521).

Σκοπός του σωματείου είναι να διαχειρίζεται το σύστημα GS1 στην Ελλάδα παρέχοντας στις επιχειρήσεις-μέλη του τα μέσα που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και να γίνουν πιο αποτελεσματικές, μέσω της υιοθέτησης των διεθνών προτύπων GS1 και της αξιοποίησης των παρεχόμενων από τον GS1 υπηρεσιών.