Ειδικότερα, σκοπός του έργου είναι η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και η καλλιέργεια μηδενικής ανοχής στη βία και η έμπρακτη κατοχύρωση του δικαιώματος των γυναικών και των παιδιών, σε μια ζωή χωρίς βία. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 262.967 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.